หกล้มในผู้สูงวัยหนักหนากว่าที่คิด

    เป็นเด็กอาจจะเจ็บสุดแค่หกล้ม แต่ถ้าหกล้มตอนแก่อาจจะไม่ได้เจ็บตัวอย่างเดียว แต่ส่งผลกับอวัยวะอื่นๆ ด้วยโดยเฉพาะกระดูก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบาก เช่น กระดูกเสียหาย บาดเจ็บ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา สภาพจิตใจย่ำแย่ ซึ่งภาวะหกล้มในผู้สูงวัยมีสาเหตุและวิธีป้องกันอยู่
    หากลูกหลานที่มีผู้สูงวัยในบ้านสามารถทำความเข้าใจภาวะหกล้มในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ก็จะช่วยลดโอกาสการหกล้มในผู้สูงวัยได้ค่ะ

Other CONTENT