3 ทางที่ควรระวังเป็นพิเศษ ถ้าไม่อยากป่วยง่าย

    ใครๆ ก็รู้ว่าสิ่งแปลกปลอมสามารถเข้าทางร่างกายได้ง่ายๆ ใน 3 ทางนี้ แต่ก็มีบางคนที่ไม่ระวังและเผลอล้วง แคะ แกะ เกาบริเวณนั้นบ่อยๆ วันนี้เราจะมาบอกวิธีระวังพร้อมวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องค่ะ

Other CONTENT