กลั้นถ่ายบ่อยๆ ไม่ดีนะ

    เคยมั้ย งานเร่งด่วนจนไม่มีเวลากินเวลานอน แม้แต่เวลาไปถ่ายท้อง! รู้แหละว่างานมันรัดตัวจนต้องหยุดทุกสิ่งอย่างไว้ แต่ถ้ากลั้นถ่ายบ่อยๆ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ มักจะเกิดผลเสียตามมาเป็นพรวนเลยล่ะ ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับการถ่ายท้องหน่อยนะ

Other CONTENT