Hunger Scale ตัวช่วยที่ทำให้กินอย่างพอดี

    เวลาหิวหรืออิ่ม เราจะรู้ว่าระดับความหิวอิ่มของเราอยู่แค่ไหนจากความรู้สึก เช่นหิวนิดหน่อยจนถึงหิวแบบไส้กิ่ว หรืออิ่มพอประมาณจนไปถึงอิ่มแบบจุกท้อง แต่ทราบไหมว่าระดับความหิวและอิ่มของมนุษย์มีมาตรวัดเป็นตัวเลขด้วยนะ หรือที่เรียกกันว่า Hunger Scale นั่นเอง หากรู้ระดับความหิวอิ่มเหล่านี้อย่างเข้าใจล่ะก็ จะช่วยให้การกินของแต่ละคนมีความพอดี ไม่รบกวนการย่อยอาหารมากเกินไปจนเป็นปัญหาเรื้อรัง

Other CONTENT