40+ ต้องเช็ก 3 จุดที่เกิดปัญหามากที่สุด

    อายุที่มากขึ้นย่อมหมายถึงสภาพร่างกายที่ถดถอยลงตามกาลเวลา การดูแลตนเองจึงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ช่วยให้วัยกลางคนสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายไปได้ นอกจากการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดีแล้ว 3 จุดบนร่างกายที่เกิดปัญหามากที่สุดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วัยกลางคนควรระวังจากการนั่ง การออกกำลังกาย และการเดิน หากไม่ระวังให้ดีอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้ออาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้อารมณ์ขุ่นมัวได้ง่ายๆ ค่ะ

Other CONTENT