ออกกำลังเฉพาะส่วน ได้ผลจริงหรือเข้าใจผิด

    ลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นบางคนจึงพบปัญหาแขนหรือขาที่มีขนาดใหญ่กว่าจุดอื่นๆ บางคนก็พุงยื่นจนไม่สามารถเก็บได้มิด ทำให้เทรนด์การออกกำลังกายเฉพาะส่วนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องออกทุกส่วนให้เหนื่อยก็ได้ขนาดของแขน ขา หรือจุดอื่นๆ ที่เล็กลงมา แต่ความจริงแล้วเทรนด์การออกกำลังกายแบบนี้จะได้ผลจริงหรือแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิด Fit Innovation หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

Other CONTENT