ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการกิน

    ห้ามกินแบบนั้น ต้องกินตอนนี้ถึงจะดี ความเชื่อการกินที่หลากหลายทำให้คนที่ควบคุมอาหารอาจหลงไปในทิศทางการกินที่ผิดๆ อยู่ เราจึงรวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับการกินที่มักจะพบบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมไขข้อข้องใจเพื่อให้การกินแต่ละมื้อของทุกคนถูกต้องและได้รับสารอาหารครบถ้วน

Other CONTENT