หยุด! กิจกรรมขัดขวางพัฒนาการของเด็กๆ

    วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้จากการเล่น การออกกำลังกาย และจินตนาการ อีกทั้งยังเป็นวัยที่พ่อแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน และการใช้ชีวิตประจำวัน
    แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วทำให้เด็กๆ ถูกปล่อยอยู่กับกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์และยังบั่นทอนพัฒนาการลงเรื่อยๆ มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังทำกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่า

Other CONTENT