ผลเสียของการปล่อยให้พุงยื่นเกินขนาด

    ใครที่กำลังปล่อยตัวปล่อยใจรับประทานอาหารตามใจปาก รู้ตัวอีกทีก็พุงยื่นเกินขนาดจนยากที่จะควบคุมต้องเริ่มระวังแล้วค่ะ โดยเราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของการปล่อยให้พุงยื่นบ่อยๆ ว่าทำให้ลำบากต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนที่กำลังประสบกับปัญหาพุงยื่นอยู่ตอนนี้เลือกรับประทานมากขึ้น และขยับร่างกายระหว่างวันบ่อยๆ เพื่อลดขนาดรอบพุงของตนเองสักนิดก็ยังดี

Other CONTENT