แต่ละรสชาติ ส่งผลต่อระบบย่อยอาหารไม่เหมือนกัน

    อาหารที่ประกอบด้วยรสชาติที่หลากหลายเป็นความสุขอย่างหนึ่งเวลาได้ลิ้มลอง โดยรสชาติแต่ละชนิดมีทั้งคุณและโทษ หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็จะให้ประโยชน์ ถ้ารับประทานรสจัดมากเกินไปแน่นอนว่าให้โทษต่ออวัยวะภายใน โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารที่ส่งผลต่อร่างกายโดยรวมในระยะยาว

Other CONTENT