ยกแขนไม่ขึ้น ปวดไหล่ วัยไหนๆ ก็เป็นได้ทั้งนั้น

    ข้อไหล่ติดเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สามารถเกิดได้กับคนทุกวัย แต่ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีอายุ 40 ขึ้นไป รวมถึงคนที่เกิดอุบัติเหตุที่กระทบข้อไหล่โดยตรง นอกจากนี้ยังเกิดในผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ และโรคอ้วน เป็นต้น
    การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากนั่งนานๆ และบริหารข้อไหล่เป็นประจำ ช่วยลดโอกาสการเกิดข้อไหล่ติดได้ วันนี้ Fit Innovation จึงนำสาเหตุ การรักษา พร้อมท่าบริหารข้อไหล่มาฝากผู้อ่านกันค่ะ

Other CONTENT