Routine ขับถ่ายเป็นเวลา เริ่มทำได้วันนี้เลย!

    ใน 1 วัน คนเราต้องถ่ายท้องอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง แต่เชื่อว่าบางคนก็ถ่ายท้องไม่เป็นเวลาหรือไม่ถ่ายเลย ซึ่งอาจจะเกิดจากลำไส้มีปัญหาทำให้ประสิทธิภาพในการขับถ่ายลดลง Fit Innovation จึงนำ Routine ปรับการขับถ่ายที่สามารถฝึกทำได้ตั้งแต่วันนี้ แล้วจะพบว่านิสัยการขับถ่ายของตนเองค่อยๆ ดีขึ้นทีละเล็กละน้อยแน่นอน

Other CONTENT