Bloated Stomach

   

เคยสังเกตไหมว่า กินข้าวอิ่มหรือทานอาหารมื้อหนักๆ ทีไรมักจะแน่นท้องและพุงป่องในเวลาเดียวกัน บางครั้งไม่ได้รับประทานอาหารแต่ท้องก็ยังป่องอยู่ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็คือ Bloated Stomach หรือท้องอืดนั่นเอง

อาการที่พบได้ชัดก็คือ แน่นหรือจุดเสียดท้อง ไม่สบายตัว เหมือนมีลมในท้องตลอดเวลา หากอาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร ถ่ายเป็นเลือด หรือน้ำหนักลดแบบไม่มีเหตุผลประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป แนะนำให้พบหมอโดยด่วนจะดีที่สุดค่ะ

Other CONTENT