5 อาหารต้องห้าม ถ้าไม่อยากให้ท้องเสียหนักกว่าเดิม

    เมื่อสุขภาพช่องท้องอ่อนแอ การระมัดระวังเรื่องการกินเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นอาหารที่ควรเลี่ยงระหว่างท้องเสียอาจจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมถ้าเผลอรับประทานเข้าไป

Other CONTENT