3 วัยที่เสี่ยงขาดซิงค์มากที่สุด

    ถึงแม้ว่าซิงค์จะเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับทุกวัย แต่เชื่อว่าบางวัยก็ไม่ได้ใส่ใจในการเติมซิงค์ให้กับตนเองมากนักเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง มาดูกันว่าวัยที่เสี่ยงขาดซิงค์มากที่สุดจะตรงกับวัยของคุณตอนนี้หรือไม่

Other CONTENT