ไม่ว่าวัยไหนๆ ก็เป็นความดันสูงได้

    ใครว่าความดันโลหิตสูงเป็นได้เฉพาะวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุ ด้วยพฤติกรรมการกินและกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนแก่มีความเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงได้เท่าๆ กัน โดยจะมีสาเหตุและผลกระทบที่ไม่ค่อยแตกต่างกันเลย

Other CONTENT