ไป-กลับ ทำงานไกลทุกวัน ส่งผลทั้งกายและจิต

    เชื่อว่ามีหลายคนที่ใช้เวลาอยู่บนท้องถนนมากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีก เนื่องจากระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงานค่อนข้างไกล ครั้นจะหาที่พักใกล้กับที่ทำงานก็อาจจะยังไม่สะดวกด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและบั่นทอนร่างกายรวมถึงจิตใจเรื่อยๆ จากสถานการณ์รถติด มาดูกันว่าผลเสียของการเดินทางไกลๆ ทุกวันเป็นอย่างไร พร้อมวิธีปรับตัวเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานค่ะ

Other CONTENT