เปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

   เพิ่มการเผาผลาญ

ถ้าไม่นับเวลาออกกำลังกาย สำหรับบางคนก็แทบจะไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลย ทำให้มีโอกาสไขมันสะสมง่ายกว่า ลองปรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆ ช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญในแต่ละวันมากขึ้น

นอกจากการเคลื่อนไหวแล้วการพักผ่อนก็สำคัญ สำหรับบางคนการได้นอนอย่างเพียงพอก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะปฏิบัติ ดังนั้นมาเริ่มต้นปรับการนอนกันตั้งแต่วันนี้กันเถอะ

Other CONTENT