อะไรที่มากเกินไป ก็ทำให้ปวดเข่าง่าย

    อิริยาบถบางประเภทก็ทำให้ปวดเข่าได้ง่ายหากปฏิบัติต่อเนื่องเป็นเวลานาน ลองเช็กลิสต์ดูว่าตอนนี้กำลังทำกิจวัตรที่ทำร้ายเข่าอยู่หรือไม่ จะได้ป้องกันให้ทันท่วงทีก่อนที่จะปวดเข่าเรื้อรังค่ะ

Other CONTENT