ว่าด้วยเรื่องของ ‘ตด’

    การผายลมเป็นเรื่องธรรมชาติ หากกลั้นตดนานๆ ก็อาจจะทำให้จุกเสียดท้องได้ โดยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และวิธีการสังเกตกลิ่น ความถี่ของการผายลมกับสุขภาพของลำไส้โดยรวมค่ะ

Other CONTENT