นั่งเฉยๆ ก็เสียดท้อง ต้องระวัง

   

นั่งทำงานเฉยๆ ก็รู้สึกจุกเสียดท้องบริเวณลิ้นปี่ขึ้นมา และไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลง ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เราเกิดอาการเสียดท้องได้ตลอดเวลาก็คือ

1. รับประทานอาหารที่ย่อยยากหรือมีแก๊สเยอะ เช่น น้ำอัดลม อาหารที่มีไขมันหรือแป้งสูง
2. เคี้ยวข้าวไม่ละเอียด
3. กินข้าวเสร็จแล้วนั่งทันที
4. นั่งหรือยืนหลังงอ ทำให้บริเวณลิ้นปี่ถูกกดทับและเสียดท้อง
5. หนึ่งในอาการของกรดไกลย้อน

Other CONTENT