ทำงานเป็นกะ ต้องดูแลระบบย่อยอาหารไม่ให้แปรปรวน

    เปลี่ยนเวลาทำงาน การกินและการนอนก็มักจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อาจทำให้สุขภาพโดยรวมและสุขภาพลำไส้ปรับตัวไม่ทัน ถ้ากำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ ลองเริ่มต้นปรับตัวทีละนิด แล้วสุขภาพจะคงที่ขึ้นเรื่อยๆ

Other CONTENT