ความดันโลหิตต่ำ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

   

ไม่ใช่แค่ความดันโลหิตสูงที่จะเป็นอันตราย แต่ความดันโลหิตต่ำก็เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้เช่นกันถ้าปล่อยไว้นานๆ โดยอาการที่สามารถสังเกตได้มีดังนี้

1. วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้
2. ใจสั่น หายใจถี่
3. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
4. กระหายน้ำ
5. ตัวเย็น หนาวสั่น

Other CONTENT