Saveร่างกาย ด้วยการวิ่งให้ถูกวิธี

    นักวิ่งมือใหม่หลายคนมักเผชิญกับอาการบาดเจ็บขณะวิ่งบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่เข่า ที่หลัง หรือที่ข้อเท้า การปรับท่าวิ่งให้ถูกต้องจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้

Other CONTENT