Leaky Gut Syndrome ไม่ใช่ภาวะปกติ

   แต่ส่งผลต่อร่างกายโดยรวมมากกว่าที่คิด!! ภาวะลำไส้รั่วไม่ใช่การที่อาหารหลุดออกมานอกลำไส้แต่อย่างใด แต่บริเวณที่เรียงชิดกันของลำไส้เล็กที่เรียกว่า ‘Tight Functions’
เกิดช่องโหว่ทำให้สารพิษเข้าไปและส่งผลให้ร่างกายอักเสบ โดยภาวะนี้จะไม่มีอาการเฉียบพลันเหมือนกับการแพ้อาหารทั่วไป แต่จะสะสมจนเกิดอาการเล็ก ๆ และเรื้อรังคล้ายกับภูมิแพ้อาหารแฝง ดังนี้

1. ท้องผูกสลับกับท้องเสีย ท้องอืด แน่นท้อง
2. มีผื่นคัน เป็นสิว
3. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
4. น้ำหนักขึ้น
5. ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ

Other CONTENT