5 เหตุผล ที่ทำให้คนวัยทำงานขาดโพรไบโอติกส์

    วัยทำงานนับว่าเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงโพรไบโอติกส์ค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้มนุษย์วัยทำงานขาดจุลินทรีย์ชนิดดีได้แก่
1. ไม่มีเวลาดูแลตนเอง
2. รับประทานอาหาร Fastfood หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นประจำเนื่องจากไม่มีเวลาเลือกกินมากนัก
3. ดื่มน้ำน้อยเพราะเกรงว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อย
4. ไม่ออกกำลังกาย ไม่ได้ขยับร่างกายเพราะนั่งทำงานทั้งวัน
5. ดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำ

Other CONTENT