3 ท่าทำได้ทุกวัน

    สร้างกล้ามเนื้อขาให้พร้อมวิ่งได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักวิ่งมือใหม่ที่กล้ามเนื้อยังขาไม่แข็งแรง ลองฝึกท่าเหล่านี้ก่อนหรือหลังวิ่ง เพื่อให้กล้ามเนื้อขาทนทานและพร้อมวิ่งในวันถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง

Other CONTENT