3 ตัวอย่างอาหาร & เครื่องดื่ม ที่ลดโพรไบโอติกส์ในชีวิตประจำวัน

   สิ่งที่เรากินและดื่มในชีวิตประจำวันกำลังลดจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่หรือเปล่า มาดูตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มที่ทำลายโพรไบโอติกส์ว่ามีอะไรบ้าง จะได้รับประทานให้น้อยลงก่อนที่ลำไส้จะมีปัญหา

1. อาหารประเภทแป้งขัดสี อาหารที่มีไขมันเลวสูง หรืออาหาร Fastfood นอกจากลดจำนวนโพรไบโอติกส์แล้ว ยังเพิ่มน้ำหนักในร่างกายด้วย
2. อาหารที่มีน้ำตาล เช่น เบเกอรี เครื่องดื่มที่หวานมากเกินจำเป็น
3. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์สูง โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ลดจุลินทรีย์ชนิดดีและเพิ่มจุลินทรีย์ตัวร้ายในเวลาเดียวกัน

Other CONTENT