ไม่อยากข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร ต้องทำ 3 อย่างนี้ให้เคยชิน!

    คำกล่าวที่ว่าดูแลตัวเองในวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้าไม่ใช่เรื่องโกหกเลย เพราะปัจจุบันนี้ไม่ต้องรออายุมากก็สามารถเสี่ยงต่ออาการข้อเข่าเสื่อมได้แล้ว ดังนั้นการดูแลเข่าอย่างถูกต้องจะช่วยชะลออข้อเสื่อมได้ดี
1. ควบคุมน้ำหนัก เพราะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นหมายถึงข้อเข่าที่ต้องรับแรงกระแทกและการใช้งานเกินความจำเป็น ทำให้กระดูกอ่อนที่เข่าเสื่อมและเกิดอาการปวด
2. ลดการใช้เข่ามากเกินไป เช่น การนั่งยอง ๆ เป็นระยะเวลานาน การยกของหนัก หรือกิจกรรมที่ต้องพับเข่าบ่อย ๆ
3. งดการออกกำลังกายที่กระทบเข่ารุนแรง อาทิ การกระโดดในขณะที่น้ำหนักตัวเยอะ ทำให้เข่ารับแรงกระแทกเฉียบพลันและเกิดการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน ดังนั้นควรเริ่มต้นออกกำลังกายแบบไม่ต้องกระโดดจะดีที่สุด

Other CONTENT