โพรไบโอติกส์ส่งผลกับอารมณ์ของเราไหม

    จุลินทรีย์ชนิดดีไม่ได้ทำหน้าที่แค่ในลำไส้ แต่ยังมีบทบาทต่ออารมณ์ของมนุษย์ในชีวิตประจำวันด้วย เนื่องจากระบบย่อยอาหารและสมองเชื่อมกันด้วยเส้นประสาท Vagus Nerve ส่งผลให้โพรไบโอติกส์สามารถควบคุมสารสื่อประสาทในสมองไม่ให้เครียดมากจนเกินไป และลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการรับประทานโพรไบโอติกส์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เรามีร่างกายและจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส และห่างไกลจากความเครียดที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

Other CONTENT