เวียนหัวบ่อย แน่นท้องเป็นประจำ เสี่ยง ‘โรคอึเต็มท้อง’

    ถึงแม้ว่าจะมีการขับถ่ายทุกวัน แต่หากการขับถ่ายนั้นต้องใช้แรงเบ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ ยิ่งถ้ามีการกลั้นอุจจาระบ่อย ๆ หรือมีการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ก็จะส่งผลให้เกิดการอุดตันของของเสียภายในช่องท้อง และเป็นโรค ‘อึเต็มท้อง’ ที่อันตรายมากกว่าที่คิด

Other CONTENT