เตรียมร่างกายก่อนไปเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย

    ให้ทริปไม่สะดุด การไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเป็นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจรูปแบบหนึ่งสำหรับวัยทำงาน แต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็อาจจะทำให้การท่องเที่ยวต้องมีความระมัดระวังมากกว่าปกติ นอกจากเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวแล้ว เรามาเตรียมร่างกายและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยก่อนไปเที่ยวกันดีกว่า

Other CONTENT