อ่อนเพลียง่าย ไม่สบายบ่อย

    อีกหนึ่งสัญญาณที่จุลินทรีย์กำลังเสียสมดุล
เวลาเหนื่อยล้า เรามักจะคิดเสมอว่าอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่เรามักจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือในร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ที่กำลังเสียสมดุลอยู่ ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียบ่อย รวมถึงไม่สบายตัวมากกว่าเดิม
เมื่อร่างกายอ่อนล้าจากการนอนไม่พอและจุลินทรีย์ขาดความสมดุล ก็มักจะทำให้เราทำงานไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงไม่สดชื่นกับชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราควรเพิ่มโพรไบโอติกส์ให้กับร่างกายจากอาหารที่รับประทาน หรืออาหารเสริมที่มีทั้งโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์
โดยจุลินทรีย์ชนิดดีจะช่วยปรับร่างกายให้มีภูมิคุ้มกัน และมีความสมดุล ส่งผลให้รู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียง่าย รวมถึงไม่ทำให้ป่วยง่ายและไม่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียไปด้วย

Other CONTENT