‘อาหารไม่ย่อย’ ปล่อยให้เป็นบ่อย เสี่ยงปัญหาในกระเพาะระยะยาว

    อาหารไม่ย่อยเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก หากรู้สึกว่าช่วงนี้อาหารไม่ย่อยบ่อย ๆ ลองเช็กพฤติกรรมของตนเองก่อนที่จะส่งผลต่อลำไส้และกระเพาะอาหารเรื้อรัง

Other CONTENT