อาการ Long Covid

    อาการ Long Covid หรือ Post Covid-19 Syndrome
คือภาวะของผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว แต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ควรทานอาหารที่มีโปรตีน, โพรไบโอติกส์, วิตามิน เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกาย

Other CONTENT