อย่าปล่อยให้ลำไส้มีสารพิษตกค้างนาน

   สารพิษโดยหลัก ๆ จะมาจากฝุ่นควัน และอาหารที่มีสารปนเปื้อนรวมถึงอาหารที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับร่างกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาท้องผูก ท้องอืดง่าย ผิวหมอง นอนไม่หลับ หรือเกิดกลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่กำลังบอกว่าร่างกายเริ่มมีสารพิษตกค้างอยู่มากเกินไป

เราสามารถชำระล้างสารพิษด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ด้วยการรับประทานผักและผลไม้ไม่หวาน หรือรับประทานอาหารที่มีโพรไบโอติกส์ประเภท Lactobacillus และ Bifidobcteria ซึ่งเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับร่างกาย พร้อมทั้งลดสารพิษไม่ให้ตกค้างจนก่อให้เกิดปัญหาระยะยาว

Other CONTENT