ส่งต่อสายใยแห่งความรักให้ลูกด้วย ‘นมแม่’

    การให้นมเจ้าตัวน้อยนอกจากจะเป็นการมอบสารอาหารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์และช่วยบำรุงร่างกายพวกเขาแล้ว ยังเป็นการแสดงความรักระหว่างแม่และลูกอีกด้วย
ในระหว่างที่ให้นม การโอบกอดและสบตาระหว่างลูกกับแม่จะช่วยให้ทารกรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ รวมถึงรู้สึกอบอุ่นและเกิดความรักความใกล้ชิดกับแม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้พัฒนาการสมองและจิตใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

Other CONTENT