รวมปัญหาข้อเสื่อมในผู้สูงอายุที่ไม่ใช่เรื่องปกติ!

    ปัญหากระดูกและข้อไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้สูงอายุเลย แต่ถ้ามองข้ามไปอาการเล็ก ๆ อาจจะลุกลามและทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างยากลำบาก ปัญหาข้อของผู้สูงอายุที่พบได้บ่อยมีดังนี้
1. ข้อเข่าเสื่อม เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าสึกหรอ ทำให้กระดูกเสียดสีและเกิดอาการปวดในขณะงอเข่าหรือยืดเข่าได้ไม่สุด หากเป็นหนักจะทำให้เข่าโก่งและผิดรูป
2. ข้อติด เมื่อถุงหุ้มข้อไหล่มีการยืดติดเป็นพังผืดและอักเสบ ทำให้ไม่สามารถขยับไหล่ได้เต็มที่และเกิดอาการปวด
3. กระดุกพรุน เป็นปัญหาที่เกิดได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่กระดูกเปราะบางและผิดรูปจากความหนาแน่นของกระดูกที่น้อยลง ทำให้ปวดหลัง หลังค่อม

Other CONTENT