ปวดข้อมือ ชาตามนิ้ว สัญญาณเริ่มต้นของปัญหาในกระดูกข้อมือ!

    เจ็บข้อมือพักแล้วก็หาย แต่ถ้าพักแล้วยังไม่หายแถมยังปวดยิ่งกว่าเดิม มิหน่ำซ้ำยังชาตามนิ้วและฝ่ามือเพิ่มเหมือนมีอะไรมากดไว้ ชัดเจนเลยว่าข้อมืออักเสบอยู่แน่นอน

Other CONTENT