กลับบ้านปีนี้ มาดูแลผู้สูงอายุในบ้าน

    บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุมักจะละเลยการดูแลตัวเอง กลับบ้านปีนี้มาดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยปรับพฤติกรรมพวกท่านให้ดูแลตัวเองได้อย่างต่อเนื่องกันดีกว่าค่ะ

Other CONTENT