4 สัญญาณที่มีผลต่อร่างกาย

     ถ้าปล่อยให้เจ็บคอหรือไอบ่อยครั้ง
อาการไอหรือเจ็บคอบ่อยๆ ไม่ได้สร้างความรำคาญเพียงอย่างเดียว อาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังเตือนคุณ

1. ทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากไอบ่อยช่วงกลางคืน
2. ส่งผลระยะยาวต่อระบบหายใจและหลอดลม
3. เจ็บกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกและกระดูกซี่โครง
4. เสียบุคลิกภาพในการพูดคุยหรือสื่อสารกับผู้อื่น

Other CONTENT