3 สิ่งที่ต้องห้ามในช่วงให้นม เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูกน้อย

     พฤติกรรมบางประการอาจเป็นปัจจัยที่ทำร้ายทารกทางอ้อมโดยที่คุณแม่ไม่รู้ตัว ดังนั้นการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ
1. เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
2. บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3. อาหารประเภทหมักดอง

Other CONTENT