3 วิธีบรรเทาตะคริวจากการออกกำลังกาย

     ตะคริวเกิดจากการหดเกร็งและอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ โดยบริเวณที่มักจะเป็นตะคริวได้แก่ กล้ามเนื้อหลังและขา ซึ่งตะคริวนั้นสามารถบรรเทาได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีดังนี้
1. ยืดขาไปด้านหน้า แล้วยืดมือจับปลายเท้าเข้าหาตัว
2. ประคบร้อนหรือประคบเย็นบริเวณที่เป็นตะคริว
3. ยืนหรือเดินช้า ๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ยืด
โดยตะคริวส่วนมากจะเกิดในขณะที่ออกกำลังกาย แต่อย่างไรก็ตามสามารถเกิดได้กับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเช่นกัน

Other CONTENT