แยกให้ถูก! เกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย

     เกลือแร่แก้ท้องเสียไม่เหมือนกันนะ
เป็นเกลือแร่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้แทนกันได้! ดังนั้นควรแยกให้ถูกต้อง เพราะหากใช้ผิดประเภทอาจส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรง

Other CONTENT