เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก

     อาการเบื้องต้นของภาวะหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะหลอดเลือดหัวใจเกิดจากไขมันส่วนเกินที่เกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบและเลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้ ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดและหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งทำให้เกิดอาการดังนี้
1. แน่นหน้าอกรุนแรง
2. เหนื่อยง่าย
3. ใจสั่น คลื่นใส้ หมดสติ
หากเช็กแล้วว่ามีความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์และปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

Other CONTENT