รู้จักกับไขมัน 3 ชนิดที่เป็นภัยต่อร่างกาย

     ไขมันในร่างกายนั้นถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภทที่แตกต่างกัน มาดูกันว่าไขมันชนิดไหนที่เป็นปัญหาต่อระบบในร่างกายบ้าง
1. ไขมันใต้ผิวหนัง เกิดจากน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันและอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เราสามารถออกกำลังกายเพื่อลดไขมันเหล่านี้ได้ง่าย
2. ไขมันในช่องท้อง เป็นไขมันที่อันตรายและเผาผลาญยาก เกิดจากการสะสมของอาหารประเภทไขมันไม่ดีที่เผาผลาญไม่หมด
3. ไขมันในเลือด อยู่ในรูปของไลโปโปรตีน หากมีมากเกินไปเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง
ดังนั้นการบริโภคไขมันให้เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยลดไขมันที่อันตรายได้ค่ะ

Other CONTENT