ปัญหากลิ่นปาก อาจลดความมั่นใจของคุณได้

     ปัญหากลิ่นปากเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะนอกจากทำลายความมั่นใจแล้ว ยังทำลายบุคลิกภาพของคุณอีกด้วย
แก้ไขปัญหากลิ่นปากเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
1. ดื่มน้ำวันละ 1-2 ลิตร เพื่อช่วยชำระเศษอาหารในช่องปาก
2. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที
3. ใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากเพื่อเพิ่มความมั่นใจ โดยเฉพาะสเปรย์ที่มีส่วนประกอบของเปปเปอร์มินท์

Other CONTENT