5 นิสัยที่ทำให้ร่างกายขาดโพรไบโอติก

5 นิสัยที่ทำให้ร่างกายขาดโพรไบโอติก  (Probiotic)

โพรไบโอติก (Probiotic) จุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ปรับสมดุลสุขภาพลำไส้และระบบย่อยอาหาร ทำให้ระบบขับถ่ายดี แต่ปัจจัยที่จะกล่าวถึงนี้ คือนิสัยที่ทำลายโพรไบโอติก

คุณมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ไปเช็คกันค่ะ

– รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของโพรไบโอติก หรือเรียกว่า พรีไบโอติก โดยพบมากในผักและผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล หอมหัวใหญ่
– รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง นอกจากจะทำให้ขาดโพรไบโอติกแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนด้วย
– การกินยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ ไม่เพียงแต่จะทำลายเชื้อโรค แต่ยังทำลายจุลินทรีย์โพรไบโอติกและแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร
– การดื่มแอลกฮอล์ หรือสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อโรคตับ โรคปอด และทำลายโพรไบโอติก
– ความเครียด

Other CONTENT