เพศหญิง มีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมมากว่าผู้ชาย

     เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมโทรมไปตามวัย ในส่วนของโรคยอดนิยมอย่าง “โรคข้อเสื่อม” พบว่า คนอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูง นอกจากปัจจัยทางด้านอายุแล้ว ยังพบว่าปัจจัยเรื่องเพศก็มีผลกับความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อม โดยผู้หญิงยังมีโอกาสเกิดโรคข้อเสื่อมมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า

Other CONTENT