ข้อไหล่ติด

ข้อไหล่ติด เป็นอาการเจ็บปวดที่หัวไหล่จนทำให้ไม่สามารถขยับ หรือยืดแขนได้อย่างอิสระ

กลุ่มเสี่ยง :

– ผู้สูงอายุ 40 – 50 ปีขึ้นไป

– ผู้ที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดวัน และไม่ค่อยขยับตัว

สาเหตุ :

– เยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่อักเสบและหดตัวจนยืดหยุ่นไม่ได้

– มีการเคลื่อนไหวบริเวณข้อไหล่น้อย จนมีพังผืดเกิดขึ้น

– ผลข้างเคียงของโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ

อาการ :

– เจ็บบริเวณไหล่ โดยเฉพาะเวลาขยับตัว เช่น เอี้ยวตัวหยิบของด้านหลัง ยืดแขนหยิบของบนที่สูง

– ขยับหัวไหล่ได้น้อยลง จนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน

Other CONTENT